Nieuws > VRP pleit voor ruimtelijke expertise in relance

VRP pleit voor ruimtelijke expertise in relance

De VRP roept politici en relancecomités op om ook ruimtelijke expertise mee te nemen in de relanceplannen. De lockdown heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er te weinig publieke ruimte en groen is waar burgers veilig kunnen wandelen of fietsen. Tijd dus om het BRV – de bouwshift – werkelijk te realiseren. De druk bijgewoonde #PostCoronaTalks webinars toonden dat er al veel enthousiasme en expertise aanwezig is in Vlaanderen. De VRP zal de inzichten uit deze webinars  overmaken aan onze politici en experten in de relancecomités.

Trek de win-winkaart

De crisis is maatschappelijk en economisch bijzonder ingrijpend, maar de exit biedt ook kansen om bij te sturen richting gezonde leefomgeving. Laat ons binnen de economische en maatschappelijke heropstart maatregelen te nemen die win-wins zijn op alle mogelijk vlakken.

Veel oplossingen om de stad klimaatrobuust te maken, blijken immers in deze gezondheidscrisis eveneens van pas te komen. In ruimtelijke termen betekent dit meer groene open ruimte, nabijheid van diensten en voorzieningen (versterken van de lokale economie op gezonde wandelafstand!), kernversterking, de bouwshift en meer aandacht voor de actieve weggebruiker. Gezondheid is bovendien iets wat mensen persoonlijk raakt en kan dus – veel meer dan klimaat – een trigger zijn voor enkele moedige politieke keuzes.

De VRP vindt het belangrijk bij het relancebeleid ook het perspectief van kwetsbare doelgroepen mee te nemen. De crisis heeft de achterstelling alleen maar verdiept en vergroot. Tijd dus om de kloof terug te dichten.  

De PostCoronaTalks hebben heel wat interessante informatie en invalshoeken getoond. De bevindingen zullen later in publicatievorm verschijnen. Hier kunt u alvast de lezingen en presentaties herbekijken: https://www.vrp.be/activiteit/postcoronatalks