Nieuws > Synthesetekst PostCoronaTalks

Synthesetekst PostCoronaTalks

De afgelopen weken organiseerde de VRP de #PostCoronaTalks. Daarin gingen we na hoe een goede ruimtelijke planning het leven van stedelingen gezonder, veiliger en beter kan maken in tijden van crises (en daarbuiten). De bevindingen bundelden we in een synthesetekst die we graag aan jullie voorstellen. Veel leesplezier!