Nieuws > Synthesetekst PostCoronaTalks

Synthesetekst PostCoronaTalks

In periode april-juni 2020 organiseerde de VRP de #PostCoronaTalks. Daarin gingen we na hoe een goede ruimtelijke planning het leven van stedelingen gezonder, veiliger en beter kan maken in tijden van crises (en daarbuiten). De bevindingen bundelden we in een synthesetekst die we graag aan u voorstellen.

U kunt de tekst downloaden door op de online reader te klikken. U vindt vervolgens rechtsonder de mogelijkheid om de synthesetekst te downloaden. Veel leesplezier!