Nieuws > Oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Deadline: 1 oktober

Met de nieuwe oproep ‘Pilootprojecten BRV’ wil de Minister van Omgeving ondersteuning bieden aan gemeenten die de doelstellingen uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) lokaal willen uitrollen. Die doelstellingen zijn:

  • Het ontwikkelen van realisatiegerichte strategie├źn met het oog op het terugdringen van bijkomende ruimte-inname en het vrijwaren van de open ruimte;
  • Het kwalitatief verdichten en verweven van functies;
  • Het realiseren van leefomgevingskwaliteit en groenblauwe netwerken  

Alle info over de oproep en de types projecten vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Een geselecteerd pilootproject BRV ontvangt een basissubsidie van 20.000 euro. De basissubsidie kan verhoogd worden tot maximaal 30.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die zich op kleine schaal intergemeentelijk organiseren. De basissubsidie kan verhoogd worden tot maximaal 60.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die in regioverband werken aan gebiedscoalities.