Nieuws > VRP-enquête. Laat uw stem horen!

VRP-enquête. Laat uw stem horen!

In 2021 bereidt de VRP een nieuw werkingsplan voor de komende vijf jaar voor. Het leek ons zinvol om u, ruimtelijk professional, daarbij te betrekken. Het is tenslotte voor u dat we het allemaal doen.

We hebben een vragenlijst opgesteld die ingaat op de vier pijlers van onze werking: (1) het opleidingsaanbod, (2) de rollen die de VRP opneemt, (3) de publicaties en de communicatie en (4) de beleidswerking. We willen graag te weten komen hoe u die ervaart. Het doel van de enquête is om onze werking zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij uw noden en verwachtingen. Grijp dus uw kans en laat horen hoe de ideale VRP er volgens u uitziet!

De enquête is volledig anoniem en zal een kleine 20 minuten in beslag nemen. Alvast hartelijk dank om de vragenlijst in te vullen!
(Foto: Oleg Laptev/Unsplash)

Klik hier om de enquête in te vullen