Nieuws > Opinie: Vluchtelingenopvang heeft nood aan ruimtelijke visie | Refugee shelter needs spatial vision

Opinie: Vluchtelingenopvang heeft nood aan ruimtelijke visie | Refugee shelter needs spatial vision

Read the joint opinion in English.

Ons opiniestuk verscheen in het Belang Van Limburg. Bekijk het hier.

Met nooddecreten en nooddorpen maakt Vlaanderen zich klaar voor op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Want men had het niet zien aankomen. Nochtans hameren vluchtelingenorganisaties, onderzoekers en ruimtelijk planners er al jaren op: de vluchtelingen’crisis’ met de bijkomende woonnood is geen acute crisis maar een permanent gegeven dat de nodige aandacht vergt, ook in het ruimtelijk beleid.


De Vereniging van Ruimte en Planning (VRP vzw), vluchtelingenorganisaties ORBIT en Mondiale Werken (MoWe) en sociaal-ruimtelijke onderzoekers van Endeauvour, KULeuven, UGent en UAntwerpen slaan alvast de handen in elkaar met dit advies aan overheden om vluchtelingenopvang en -huisvesting structureel en vanuit een gedegen ruimtelijke visie te organiseren.


We schuiven hierbij vijf punten naar voor:

  1. Geen nooddorpen in de open ruimte, maar kernversterking
  2. Geen tijdelijke constructies, maar permanente plaatsen voor tijdelijke huisvesting
  3. Geen ‘transitwoonstval’, maar doorstroming van opvang naar huisvesting
  4. Experimenteer met nieuwe woon- en leefvormen in diversiteit
  5. Integreer deze visie in de opmaak van lokale en provinciale ruimtelijke beleidsplannen.

Het volledige opiniestuk kan je hier lezen.

Copyright foto: Kevin Bückert via Unsplash