Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ontwerp

Vlaanderen staat voor tal van maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot water, klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg, onderwijs … Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze opgaven op diverse schaalniveaus.

Ontwerpend onderzoek kan de opgaven inzichtelijk maken, oplossingen verbeelden, ruimtelijke kwaliteit stimuleren en communicatie en participatie faciliteren. De kracht van ontwerp komt pas echt tot uiting in een goede samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers. In een ontwerp kan er ook volop buiten de lijntjes gekleurd worden. Een sterk ontwerp kan op die manier een vorm van agendasetting zijn.

In de kijker

En ook

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.