Over VRP

Voor alles is ruimte nodig. Om te wonen, om voedsel en energie te produceren, om ons te verplaatsen, om les te volgen, om ons te ontspannen in de natuur … In die laatste hoedanigheid biedt de ruimte ons bovendien de noodzakelijke bescherming tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Maar ook voor andere maatschappelijke onderwerpen speelt ruimte een belangrijke rol. We hebben dus allemaal baat bij een goede ruimtelijke planning. Zeker in Vlaanderen, waar de ruimte schaars is en burgers en sectoren vechten voor hun plek. Een brede blik en een duurzame ruimteplanning op lange termijn zijn cruciaal. Het is de taak van ruimtemakers om vorm te geven aan evenwichtige, ruimtelijke keuzes.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) wil het belang van een duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw zo breed mogelijk uitdragen. We richten ons daarbij in de eerste plaats tot ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en lokale besturen uit Vlaanderen en Brussel. Omdat ruimtelijke planning zovele raakvlakken heeft met diverse andere domeinen (economie, architectuur, energie, infrastructuur, mobiliteit …) richten we ons ook expliciet tot andere sectoren – op zoek naar ‘win-wins’.

Wat doet de VRP?

De VRP organiseert opleidingen, masterclasses, lezingen, colloquia, denktanks, vormingsreeksen om onze expertise uit te dragen en te leren van ervaringen op het terrein.

Daarnaast werken we ook achter de schermen. We kijken op een kritische manier naar de beleidsvorming en formuleren constructieve adviezen. We willen graag actief bijdragen aan dat beleid: zo zetelt de VRP in de Taskforce Bouwshift die een strategie en een roadmap uitwerkt met maatregelen in functie van een haalbare en betaalbare bouwshift.

De VRP geeft tot slot ook een eigen magazine uit: RUIMTE. Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks, is rijk geïllustreerd en snijdt op een toegankelijke manier ruimtelijke en stedenbouwkundige thema’s aan.

Word lid en maak deel uit van een professioneel netwerk

De VRP is een ledenorganisatie sinds 1997. Wilt u ook deel uitmaken van dit boeiend lerend netwerk en contact leggen met collega’s en opdrachtgevers? Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van de ruimtelijke planning en stedenbouw? Word dan nu lid en ontvang vier keer per jaar het magazine Ruimte. Meer over het lidmaatschap

Volg ons

Zie ook

(c) Logo Facebook, Linked in, Twitter en Instagram door resp. Icon Maffia, Luc Chaffard, Pixel Icons en Abdul Abid.

lees meer

VRP-Visietekst

VRP-Visietekst Open Ruimte

VRP-Visietekst Ruimte & Energie

VRP-Manifest Mobiliteit

VRP-Beleidsadviezen