Ruimte & planning in Vlaanderen

Voor alles is ruimte nodig. Om te wonen, voedsel en energie te produceren, ons te verplaatsen, les te volgen, te spelen, te werken, een glas te drinken op een terras in een (historische) stad…
En bovenal: om van te genieten als ze wijd, open en groen is. In die hoedanigheid biedt ze ons bovendien de noodzakelijke bescherming tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

We hebben dus allen baat bij een goede ruimtelijke ordening. Zeker in Vlaanderen, waar de ruimte schaars is en burgers en sectoren vechten om hun plekje. Een brede blik en een degelijke ruimteplanning zijn cruciaal. Omdat ruimtelijke veranderingen traag en complex verlopen, bekijken ruimtelijk planners welke ingrepen het meest optimaal zijn voor alle betrokkenen op lange termijn. Het onze taak om vorm te geven aan evenwichtige, weldoordachte ruimtelijke keuzes.

De VRP verzamelt en vergaart expertise over ruimtelijke planning in Vlaanderen. We organiseren opleidingen, masterclasses, lezingen, colloquia, denktanks, vormingsreeksen om die expertise uit te dragen binnen de vakwereld en te leren van ervaringen op het terrein. Ook burgers met een hart voor ruimte zijn welkom. Omdat ruimtelijke planning zoveel raakvlakken heeft, werkt de VRP erg breed. We zoeken actief aansluiting bij andere sectoren, op zoek naar ‘win-wins’, maar steeds met duurzaamheid en het algemeen belang als belangrijkste motors.  

De VRP is een vzw en ledenorganisatie sinds 1997. Wilt u ook deel uitmaken van dit boeiend lerend netwerk en contact leggen met collega’s en opdrachtgevers? Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van de ruimtelijke planning en stedenbouw? Word dan nu lid en ontvang vier keer per jaar het magazine Ruimte. Meer over het lidmaatschap

VRP-Bestuur
VRP-Team
Sponsors
Partners
Contact

lees meer

VRP-Manifest Mobiliteit

VRP-Visietekst Open Ruimte

VRP-Visietekst Ruimte & Energie

VRP-Beleidsadviezen