Over VRP

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) groepeert sinds 1997 ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen uit Vlaanderen en Brussel. Onder de ca. 1.000 leden bevinden zich vaklui uit de academische wereld, de privésector en overheidsdiensten. Daarnaast zoekt de VRP ook aansluiting bij disciplines, organisaties en activiteiten op het raakvlak van stedenbouw en ruimtelijke planning (wonen, mobiliteit, open ruimte, economie, wetgeving, monumentenzorg, vastgoed, natuur, toerisme, gezondheid …).

De VRP is de ontmoetingsplaats, het platform en het aanspreekpunt voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij ruimtelijke planning in Vlaanderen. Als lerend netwerk streeft de VRP naar een breed draagvlak voor kwaliteitsvolle en duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning. Via contactmomenten, uitwisseling en netwerking wil de VRP kennis over het vakgebied verzamelen, verdiepen en verspreiden.

Hiervoor treedt de VRP op als:

 • ontmoetingsplek voor ruimtemakers
 • inspirator d.m.v. studiedagen, lezingen, colloquia, denktanks en vormingsreeksen
 • podium voor nieuwe praktijken
 • wegbereider voor een kwalitatief ruimtelijk beleid
 • katalysator die een dynamiek teweeg brengt tussen actoren (en plekken) die met dezelfde thema’s bezig zijn
 • go-between die het pad effent tussen ruimte en andere beleidsdomeinen

BESTUUR

Dagelijks bestuur

 • Jan Baelus (Omgeving)
 • Oswald Devisch (Universiteit Hasselt)
 • Kristien Lefeber (Provincie Limburg)
 • Sylvie Van Damme (HoGent | School of Arts)
 • Ann Verhetsel | Voorzitter (Universiteit Antwerpen)
 • Peter Vermeulen (Stramien)

Verruimd Bestuur

 • Jens Aerts (Buur/Vrije Universiteit Brussel)
 • Tom Coppens (Universiteit Antwerpen)
 • Hardwin De Wever (AG Vespa Antwerpen)
 • Peter Janssens (Benelux)
 • Marc Martens (ba-p),
 • Joris Scheers (Vlaamse Overheid, departement bestuurszaken)
 • Jan Schreurs (KULeuven)
 • Peggy Totté (ruimtelijk planner)
 • Wolfgang Vandevyvere (Departement Omgeving)
 • Hendrik Van Geel (Universiteit Antwerpen)
 • Filip Van Haverbeke (Intercommunale Leiedal)
 • Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent)
 • Guy Vloebergh (OMGEVING cvba)
 • Elisabeth Wouters (Havenbedrijf Antwerpen)

Raad van bestuur

 • Griet Celen (Vlaamse Landmaatschappij)
 • Griet Geerinck (AG Vespa)
 • Steven Hoornaert (Intercommunale Leiedal)
 • Filip Lagiewka (De Ideale Woning)
 • Dirk Lauwers (UGent/Universiteit Antwerpen)
 • Stephan Reniers (Provincie Vlaams-Brabant)
 • Sylvianne Van Butsele (Departement Omgeving)
 • Joris Voets (Universiteit Gent)

lees meer

Manifest Mobiliteit

Visietekst Open Ruimte

Visietekst Ruimte & Energie