VRP-Manifest Mobiliteit

In 2015 lanceerde de VRP het Manifest Mobiliteit, een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen. Het manifest kwam tot stand na intensief overleg in een VRP Lab Mobiliteit, een denktank met een dertigtal prominente experts inzake ruimtelijke planning en mobiliteit. Het document kon op ruime persbelangstelling rekenen.

3 JUNI 2016. VOORSTELLING MANIFEST MOBILITEIT 2.0

Na de eerste versie brachten de leden van het Lab enkele aanvullingen en verduidelijkingen aan die uiteindelijk resulteerden in de huidige versie van het document, het Manifest Mobiliteit 2.0. Dat document werd voorgesteld in het Vlaams Parlement op 3 juni 2016 persbelangstelling rekenen. Enkele experten van het Lab presenteerde de bevindingen voor het publiek. U vindt de presentaties hiernaast.