VRP-Visietekst

De VRP-Visietekst kwam tot stand in nauwe samenwerking met het VRP-bestuur. De tekst verduidelijkt hoe de VRP kijkt naar de toekomstige ontwikkeling van Vlaanderen en welke rol de VRP en de professionele ruimtemaker daarin idealiter opneemt.

Lees hier de VRP-Visietekst