Participatie Studio Vlaams-Brabant

25.01.2018 Intakegesprek

Intake gesprek participatiestudio Vlaams-Brabant

Elk leertraject begint met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken met de participatietrajecten van de deelnemers en om samen het verloop en de inhoud van het leertraject vast te leggen. Tienen stelt ‘de Tien van Tienen’ voor. Tremelo presenteert het participatietraject achter RUP Kalvenne. Zoutleeuw vertelt hoe ze bewoners betrokken hebben bij de heraanleg van de Asbroekstraat. En Interleuven geeft uitleg bij de participatieve uitwerking van het Burgemeestersconvenant Lokale Klimaatprojecten. Het gesprek had plaats in de kantoren van Interleuven in Leuven. Deze Participatie Studio wordt financieel ondersteund door het Departement Omgeving en Interleuven.

13.03.2018 LEERDAG 1

Elke leerdag werken de deelnemers aan twee opdrachten: (1) het documenteren van de eigen case, om deze op termijn te delen met anderen en (2) het verzamelen van kennis rond het aanpakken van participatieve situaties. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen, krijgen de deelnemers elke leerdag één perspectief aangereikt van waaruit ze naar hun eigen participatieproces moeten kijken. Op leerdag 1 is dit perspectief het denken vanuit dialoog (op aangeven van Jim Baeten, Trizone) en het redeneren in actoren, rollen en agenda’s (op aangeven van Jan Schreurs, KULeuven). Soetkin Goris geeft een lezing over het gebruik van dialoog in het werk van Trizone. De leerdag vond plaats in Zoutleeuw.

26.04.2018 leerdag 2

Op leerdag 2 bekijken de deelnemers hun participatief traject vanuit het perspectief van collectief leren (op aangeven van Oswald Devisch, UHasselt). Jorryt Braaksma (van Lama landschapsontwerpers) geeft een lezing over de rol van participatie in hun werk. Vanaf deze leerdag werken de deelnemers met een werkboek. Dit boek moet hen helpen om hun cases te documenteren en nieuwe processen te plannen. De leerdag vond plaats in Tienen.

15.05.2018 LEERDAG 3

Op leerdag 3 leren de deelnemers denken in (collectieve) vaardigheden (op aangeven van Tim Devos, Endeavour). Tim Devos geeft een lezing over de rol van sociale innovatie in het werk van Endeavour. De deelnemers werken verder aan hun werkboek. De leerdag had plaats in Tremelo.

07.06.2018 LEERDAG 4

De eerste 3 leerdagen reikten 4 perspectieven aan om te leren uit afgelopen participatieprocessen. Op leerdag 4 hebben de deelnemers al hun inzichten samengevat en voorgelegd aan een reeks deskundigen. Aline Muylaert geeft een lezing over de rol van Citizenlab in participatieve processen. De deelnemers werken verder aan hun werkboek. De leerdag had plaats in de kantoren van Interleuven in Leuven.

lees meer

Participatie Studio Antwerpen

Participatie Studio Limburg

Participatiestudio Oost-Vlaanderen

Participatie Studio West-Vlaanderen

Terugkomdag