Participatie Studio

Participatie en ruimtelijke planning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ruimtelijk beleid resulteert in tastbare veranderingen in de concrete leefomgevingen van mensen en zorgt dus altijd voor een zekere beroering. Er bestaan geen participatie handboeken die je kant en klaar vertellen hoe het moet. We moeten dus leren uit ervaring: eigen ervaringen en ervaringen van anderen. Door gewoon te proberen, maar ook door de tijd te nemen om samen te reflecteren over geslaagde en minder geslaagde activiteiten. In de Participatie Studio nemen we deze tijd.

ACHTERGROND

Het is voor gemeenten niet altijd makkelijk om op een goede manier met participatie om te gaan. Er zijn diverse groepen met soms tegengestelde belangen en met meer of minder middelen om deze belangen te verdedigen. Soms organiseren burgers zich zelf. Andere burgers krijg je dan weer erg moeilijk aan boord. Een andere moeilijkheid is het helder formuleren van het doel van een participatietraject: hoop je kennis op te doen die je zelf niet hebt? Hoop je dat groepen het perspectief van anderen leren kennen? Of is burgers betrekken in je beleid een principiële keuze? En dan is er nog de vraag wanneer en hoe je best je participatiemomenten en trajecten opzet.

EEN LEERTRAJECT

De VRP ontwikkelde een leertraject waarin deelnemers samen terug- en vooruitblikken op elkaars participatietrajecten. Het traject bestaat uit vier sessies voorafgegaan door een intakegesprek waarin de deelnemers hun case aan elkaar voorstellen.  De eerste drie sessie gaan elk in op één vraag: hoe sleutel ik aan een leercollectief? Hoe stuur ik een leercollectief? En hoe versterk ik de participatiecultuur van mijn organisatie? De laatste sessie vat alles nog eens samen. De ervaringen en inzichten worden gedocumenteerd met als doel te bouwen aan een netwerk van participatiedeskundigen. Iedere gemeente krijgt een persoonlijke begeleider: een participatie-expert van EndeavourTrizoneHumanArcKULeuven of Universiteit Hasselt.

INTERESSE?

oswald.devisch@uhasselt.be

Toolbox participatiestudio

Op 1 april 2021 lanceerde VRP in samenwerking met Oswald Devisch (UHasselt), Seppe De Blust (Endeavour – ETH Zürich) en andere experten de Toolbox Participatiestudio, waarin we lessen uit afgelopen Participatiestudio’s voor jou bundelen in een praktische toolbox. Die toolbox bevat oefeningen en begrippen om je eigen participatieproces actief bij te sturen. Hij kan ook ingezet worden als instrument voor intervisie tussen gemeenten. In de toolbox (website) kan je niet alleen een kort verslag vinden van elke Studio, je kan er ook alle oefeningen downloaden. Ga naar de toolbox!

De Participatie Studio ontving reeds financiering van het Departement Omgeving, Interleuven, de Provincie Antwerpen, de Provincie Limburg, de Provincie Oost Vlaanderen en de Provincie West Vlaanderen.

lees meer

Participatie Studio Vlaams-Brabant

Participatie Studio Antwerpen

Participatie Studio Limburg

Participatiestudio Oost-Vlaanderen

Participatie Studio West-Vlaanderen

Terugkomdag