Presentaties en foto's studiedag 'Move on up!'

KAN RUIMTELIJK BELEID ERVOOR ZORGEN DAT WIJKBEWONERS KUNNEN OPKLIMMEN OP DE SOCIALE LADDER? EN HOE?

Buurten hebben een niet te verwaarlozen invloed op de ontplooiingskansen van mensen. Sociale voorzieningen, netwerken, ateliers, werkplekken en mobiliteit zijn zaken die bewoners helpen om hogerop te raken in het leven. Kan ontwerp en planning op deze factoren inwerken en zo meer kansen en talenten aanboren? Kan ruimtelijk beleid inspelen op de noden van verschillende bevolkingsgroepen: oudere wijkbewoners, kortgeschoolden, werkloze jongeren, nieuwkomers? Ontdek het op de studiedag ‘Move on up!’ (foto: ‘Kuregem. Deel 2. Goed nieuws’. Dirk De Caluwé).

Voor de lunch en de namiddagsessies worden we ontvangen in Studio Citygate, één van de grootste Belgische sites in tijdelijk gebruik ooit.

foto’s ochtendwandeling en namiddagsessie

Presentaties

Presentatie Community Land Trust Brussels | Betaalbaar wonen.
Geert De Pauw, coördinator van Community Land Trust Brussel vertelt hoe CLTB blijvend betaalbare woonprojecten ontwikkelt op gedeelde gemeenschapsgronden in Brussel voor mensen met bescheiden middelen. Vanuit deze woonprojecten bouwt CLTB samen met bewoners en buurtorganisaties aan een rechtvaardige en inclusieve stad.

Presentatie vzw Cultureghem | Bruggenbouwer in de wijk.

Cem Aydogan werkt voor Cultureghem, een vzw die projecten op poten zet in de stad. ‘Plekwerkers’ noemen ze zichzelf, op zoek naar meer kwaliteitsvolle gedeelde ruimte. Cem vertelt hoe de Abattoir een plek wordt voor mensen, door mensen. Waar leerlingen hun talenten kunnen uitspelen, waar de buurt elkaar kan ontmoeten en waar bruggen worden gebouwd tussen school en de buurt.

Presentatie Artgineering | Duurzame wijkcontracten in actie.
Artgineering heeft tal van opdrachten in het kader van de Duurzame Wijkcontracten uitgevoerd. Dit zijn actieplannen tussen het Brussels Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Stefan Bendiks toont het belang van mobiliteit in minder begoede buurten en gaat in op het ontwerpproces door en voor bewoners van die wijken. Hij vertelt aan de hand van twee kruispunten – Orban en het Sint-Agathavoorplein in Vorst – hoe autoverkeer plaats heeft gemaakt voor een voetgangerszone dankzij de participatie van buurtbewoners, zowel in het ontwerp als tijdens de uitvoering.

Presentatie keynotelezing. Afrikaanderwijk Rotterdam
In het superdiverse Rotterdam stimuleert de Afrikaanderwijk Coöperatie ondernemerschap. De coöperatie geeft sociale en culturele ‘buitenstaanders’ die niet kapitaalkrachtig zijn – en vaak actief in de alternatieve economie – een plek in het reguliere arbeidscircuit. De Afrikaanderwijk Coöperatie scant wijken op specifieke talenten en brengt die in kaart. Vervolgens worden die talenten gekoppeld aan een verdienmodel. Annet Van Otterloo is als projectmanager actief in de Afrikaanderwijk. Daar wordt het aanwezige talent maximaal benut dankzij coöperatieve werkplaatsen.

15.30 uur | Panelgesprek
We ronden de dag af met een panelgesprek met onder meer Luce Beeckmans 5universiteit Gent), (Hilde Verschaeve (opbouwwerker Denderleeuw),  Elise Schillebeeckx (onderzoeker aankomstwijken, KU Leuven), Stijn Oosterlynck, (stadssocioloog UAntwerpen), Isabelle Penneman (citydev.brussels) en Sihame El Kaouakibi (oprichtster van het stadsproject ‘Let’s go urban’ en Open VLD-politica).