Prijzen > VRP Afstudeerprijs > Afstudeerprijs 2018

Afstudeerprijs 2018

Sofie Dascotte
meer info

De jaarlijkse VRP-Afstudeerprijs voor het meest inspirerende eindwerk gaat naar Sofie Dascotte (Universiteit Antwerpen) voor het eindwerk ‘Collectieve enfilade versus stedelijke enclave, van een stedelijke ingreep tot een collectief netwerk’. Dit werk doet nadenken over de stad en de publiek-private verhoudingen. Door inspirerende beelden laat Sofie zien hoe een herinrichting van het publieke domein (straten en pleinen) en een meer collectieve inrichting en ontsluiting van de binnenruimten van woonblokken, kunnen leiden tot een aaneengesloten netwerk van leefruimten in de stad. Hoewel het eindwerk bij de jury nog vragen oproept – onder meer naar het draagvlak voor het collectief maken van de binnenruimten van bouwblokken, naar de haalbaarheid van het terugdringen van autoverkeer tot een beperkt aantal hoofdassen, naar de juiste balans en overgang tussen publieke en private ruimten … –  kan de jury zich vinden in het voluntaristische en uitnodigende karakter van het eindwerk. Sofie Dascotte toont een inspirerende richting om te bouwen aan een meer collectieve en leefbare stad van de toekomst.