Prijzen > Openruimtebeker > Openruimtebeker april 2017

Openruimtebeker april 2017

Hendrik Schoukens (UGent)

De jury van de Openruimtebeker kent de award van mei unaniem toe aan milieujurist Hendrik Schoukens (UGent). Die wijst in een opiniestuk in Knack op de noodzaak van een drastische ommeslag in ons denken over de open ruimte, willen we de betonstop realiseren. Onze huidige benadering van de natuur is overduidelijk economisch en antropocentrisch en dat is te merken aan ons taalgebruik, onze ‘framing’.

Naast een radicaal andere manier van denken, hebben we volgens Schoukens ook nood aan een duidelijk, sturend beleid dat verder gaat dan het formuleren van containerbegrippen als ‘duurzame ruimtelijke ordening’. Namens de open ruimte: bedankt, Hendrik Schoukens!

Lees hier Hendriks opiniestuk ‘De natuur als rechtspersoon, een noodzakelijke tussenstap op weg naar de betonstop in Vlaanderen’