Prijzen > Openruimtebeker > Openruimtebeker februari 2018

Openruimtebeker februari 2018

stad leuven

De Openruimtebeker van februari gaat naar de stad Leuven die in het pas goedgekeurde Ruimtelijke Structuurplan een aantal woonuitbreidingsgebieden in Heverlee en Wilsele zal herbestemmen naar open ruimte. Het vrijwaren van open ruimte in een sterk verstedelijkte omgeving als Leuven, zal voor de inwoners een broodnodige groene long in hun onmiddellijke omgeving blijven garanderen. Het stadsbestuur geeft met deze beslissing een belangrijk signaal naar andere Vlaamse (centrum) steden en gemeenten. Namens de open ruimte: bedankt , Leuven!

Lees artikel in De Standaard

Vlnr Daan Van Tassel, Carl Devlies en Sabine Weynants