Prijzen > Openruimtebeker > Openruimtebeker maart 2018

Openruimtebeker maart 2018

filip de rynck (UGent)

De Openruimtebeker van maart gaat naar Filip De Rynck (UGent). De Rynck maakt in De Standaard een vlijmscherpe analyse van het gemeentelijk onvermogen om open ruimte te vrijwaren. Hij wijst daarbij op het beleids- en beslissingskader dat door de Vlaamse overheid steeds verder wordt uitgehold en dat gemeentebesturen voor een onmogelijke opdracht stelt. Filip De Rynck is vanuit een niet voor de hand liggende, bestuurskundige hoek in de bres gesprongen voor onze schaarse, maar broodnodige open ruimte. Namens de open ruimte, bedankt Filip!

Lees hier het artikel ‘De betonstop, een fata morgana’