Prijzen > Openruimtebeker > Openruimtebeker maart 2021

Openruimtebeker maart 2021

Aïcha-Angélique Janssens, David van der Ha & Kris Verheyen

Onze tweemaandelijkse openruimtebeker gaat deze maand naar het ForNaLab (Forest & Nature Lab) van Universiteit Gent, dat samen met Green Office Gent de gronden van de universiteit in Melle meer biodivers tracht te maken. UGent neemt hiermee een voorbeeldfunctie op, aangezien het het omliggende landschap evalueert om te ontdekken waar slimme biodiversiteitswinsten gemaakt kunnen worden. Proficiat aan Aïcha-Angélique (studente), David (Green Office) & Kris (ForNaLab)!

Dit initiatief van UGent springt in de bres voor de broodnodige maar schaarse open ruimte die Vlaanderen nog rijk is en die in de nabije toekomst een antwoord zal moeten bieden op tal van uitdagingen; landbouw, maar ook waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio, …