Prijzen > VRP Afstudeerprijs > VRP Afstudeerprijs 2020

VRP Afstudeerprijs 2020

Lien De Saegher
meer info

Proficiat, Lien De Saegher!

Foto: © Lien De Saegher

Op 6 januari 2021 reikte de VRP haar jaarlijkse Afstudeerprijs uit, waarmee ze innovatieve en creatieve eindwerken rond een ruimtelijk of stedenbouwkundig onderwerp in de spotlight wil zetten. De Afstudeerprijs 2020 gaat naar Lien De Saegher (KU Leuven campus Gent).

Lien onderzocht in haar masterproef hoe in de lagere school al de eerste kiemen gelegd kunnen worden voor ‘ruimte-educatie’. Uit haar onderzoek blijkt dat wonen in het basisonderwijs nog altijd stereotiep wordt benaderd. Het ideaal dat er naar voren wordt geschoven is de vrijstaande woning, en sommige leermiddelen kennen bovendien negatieve connotaties toe aan wonen in de stad. Uit gesprekken blijkt dat leerkrachten wel openstaan voor ‘ruimte-educatie’, maar niet altijd affiniteit hebben met het onderwerp. De thesis brengt ook de perceptie van kinderen in kaart. Zo hebben de meesten als woonwens een villa, kinderen uit het dorp denken later in een open of halfopen bebouwing te zullen wonen. Lien maakte zelf een creatief lessenpakket en testte het succesvol uit. Het bleek in de woonverwachting een lichte verschuiving naar meer compacte woonvormen teweeg te brengen. Dit soort onderzoek is nooit eerder gebeurd en legt als eerste bloot dat leermiddelen een stereotiepe kijk op de ruimte ondersteunen. De thesis legt een belangrijke basis om verder uit te zoeken hoe leermiddelen meer in lijn kunnen komen met de ruimtelijke realiteit. De jury moedigt Lien aan kanalen te vinden om haar lespakket verder te verspreiden.

Het juryverslag van de Afstudeerprijs vind je hier.

Hieronder vind je ook een overzicht van al onze deelnemers:

Student Titel werk 
Marie-Line Ranschaert Tiny Houses als alternatieve woonvorm in Vlaanderen 
Fien Pauwelyn De Seine-Scheldeverbinding: de kansen voor de Vlaamse afval en recyclagesector 
Ive De Kesel Op weg naar meer flexibiliteit in Vlaanderen: een conceptuele link tussen planfiguur en vergunning 
Simon Dejonghe Stadsregio zonder/met visie 
Dries Pattyn Socio-ecological dynamics in Lisbon’s Hortas Urbanas(NL: Socio-ecologische dynamieken in Lissabons moestuinen) 
Nathalie Casteels Diversiteit in Sociale Huisvesting: Stadsvernieuwing vs. StadsontwikkelingStadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (Case Watersportbaan) 
Milo Keunen De Mobiliteitshub, het station van morgen 
Kate Kerkhofs 
(Pieterjan Maes) 
Kleine verbindingen: een open visie voor Borgerhout intra muros 
Niels Grootjans Landbouwpark Utrecht als ‘New Deal’ tussen stad en land. 
Jasper Boussaert Koppelkansen bij vrijgekomen landbouwgebouwen.Naar de realisatie van een robuuste open ruimte.Casestudy op het Meetjesland.
Henri Lebbe Zwemmen in de stad. Waterwegen als publieke ruimte 
Helena Neyt (1) Blauwgroen netwerk. Concepten voor een vernieuwing van de waterhuishouding in Paramaribo-Noord 
(2) Blauwgroen netwerk. Ontwerpende verkenning voor eenblauwgroen netwerk in proeftuin Morgenstond
 
Moranne Depreeuw Betonstop in de media 
Dieter Roels Verenigen van sport en ecosystemen in Neerpede 
Michelle Vennekens Ilha do Joaneiro, From living in the grey to living in colour. 
Neel Eerdekens De rol van projectontwikkelaars in de realisatie van autoluwe woonwijken 
Milena Vleminckx-Huybens What role for the Steenweg in Brussels? – Fromundervalued corridors under tension to qualittative backbones for the polycentric city. 
Jurgen Ceuppens Hoe woont de stad in de stad? Een etnografisch-morfologisch woononderzoek 
Lisa Moyson Richtlijnen voor de implementatie van vegetatie in een stedelijke context. Case-study: Stuivenbergsite 
Dries Vounckx en Sam Neel DE MOBILIST –  Op zoek naar ruimtelijke opportuniteiten in de stadsrand tengevolge van veranderende mobiliteit 
Masha Bossaerts Stappen naar een autovrije stad. Potentiële inrichting van een stadswijk na introductie van de zelfrijdende auto 
Robin De Ridder Grensplanning. Verkenning naar de rol van de taalgrens in het ruimtelijkbeleid 
Lauren Augustus Leefkwaliteit van buurten – Een ontwerpmatige toolbox ter inspiratie voor projectontwikkelaars 
Elli Wambacq Socio-economische en ruimtelijke impact op schoolverplaatsingen van kinderen in Dilbeek: kan het duurzamer? 
Lien De Saegher Ruimte-educatie, draagvlakverbreding voor het verdichtingsdiscours door educatie in het onderwijs 
Bavo Smets Water als hefboom: plannen voor de kust, kansen voor Nieuwpoort. Oude landschappen in een nieuw klimaat 
Thomas Vermeir De financialisering en betaalbaarheid van nieuwe stadsbuurten: DeVaartkom in Leuven 
Thibaut Van der Beken Vi Krever Ett Hjem! (Noors voor: wij hebben nood aan een woning/thuis)