Prijzen > VRP Planningsprijs > VRP Planningsprijs 2021

VRP Planningsprijs 2021

Foto © Canva

De VRP Planningsprijs bestaat sinds 2004 en wordt traditioneel uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw (noteer alvast 18 november 2021 in uw agenda). Bent u opdrachtgever of -nemer van een kwalitatief hoogstaand project (studie, plan, ontwerp of realisatie)? Waag dan uw kans! Met de prijs wil de VRP interessante en innovatieve projecten kenbaar maken aan een groter publiek en op die manier initiatieven voor gelijkaardige, kwalitatief hoogstaande projecten stimuleren. Ook kleinschalige projecten met een innovatief karakter kunnen de Planningsprijs winnen.

Inzender

De inzender kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn (ontwerper, onderzoeker, uitvoerder van een studie…). Indien opdrachtnemers een dossier wensen in te dienen, kan dat enkel mits een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, dat bij de inzending gevoegd wordt. Zonder dit attest kan de inzending niet bekroond worden. Wanneer men verscheidene onderdelen, behorend tot eenzelfde studie/plan/ontwerp/project wenst in te zenden, is de contactpersoon zelf verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderdelen. Het geheel wordt door de jury beschouwd als één enkele inzending.

Inzending

De inzendingen kunnen studies, plannen, ontwerpen en projecten zijn. Om de drempel voor inzending zo laag mogelijk te houden, wordt gewerkt met één inzendingsronde.

SAMENSTELLING VAN DE INZENDING

DIGITAAL in te zenden via WeTransfer naar info@vrp.be:

a) een volledig en correct ingevuld officieel inschrijvingsformulier (zie hieronder);

b) plannen en foto’s die voldoende inzicht geven in het project, zoals:

  • plan met situering van de (geplande) ingreep in zijn ruimere context;
  • plan van inplanting gebouwen, openbaar domein, infrastructuur;
  • max. 10 foto’s van bestaande situatie;
  • max. 10 foto’s van nieuwe situatie (indien van toepassing).

c) bijkomende documentatie die volgende aspecten belicht:

  • het gevoerde proces (overlegmomenten, communicatie, participatie …);
  • het project en ontwerp;
  • de maatschappelijke winsten van het ruimtelijk planningsproces (bv. op het vlak van open ruimte, duurzame mobiliteit, sociale inclusie …).

In een eerste informatieve ronde worden deze documenten nagekeken op volledigheid en duidelijkheid. De jury kan op basis van deze documenten bijkomende informatieve vragen stellen aan de indiener of aan de referentiepersoon. Een eerste beoordeling en selectie gebeurt pas in de tweede ronde.

Aard van de prijs

De prijs bestaat uit een publicatie in het vakblad RUIMTE van de VRP over de gelauwerde inzending(en). Deze publicatie heeft als doel het plannings- en ontwerpproces, de ingezette instrumenten, de betrokken partners en de aangewende middelen en de resultaten in beeld te brengen. Om de uitstraling en de inhoudelijke doorwerking kracht bij te zetten, engageert de VRP zich om na de prijsuitreiking het winnende project/proces op een studiedag voor te stellen aan een breed (vak)publiek.

Reglement

Meer weten? Lees het volledige reglement, ontdek de beoordelingscriteria en download het inschrijfformulier hier!