Ruimte > Ruimte 11 > Verhaal zkt. vertellers

Ruimte 11: Verhaal zkt. vertellers


open pdf

Auteurs: Peter Triest en Wiet Vandaele (01-09-2011) | Met het oog op brede maatschappelijke steun koos het Vlaams Gewest in de aanloop van het Beleidsplan Ruimte voor coproductie. Meer dan 46.000 bezoekers van een speciaal ontworpen site deden mee aan de test waar ze het liefst zouden wonen.

Het tweede leven van de fermetteDe brug tussen stad en zorg