Ruimte > Ruimte 12

Ruimte 12

December 2011

De bouwvergunning voor Uplace in Machelen, de herziening van het provinciaal ruimtelijke structuurplan, de heropbouw van Ieper na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog en de laureaten van Prijs Bouwmeester 2011: dat is een greep uit de onderwerpen van Ruimte 12.

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Strijd om de schaduw van het viaduct

  Auteur: Bart Van Moerkerke (01-12-2011) | De bouwvergunning voor Uplace in Machelen heeft de discussies hoog doen oplaaien. Het Vlaams en Brussels gewest gaan de concurrentie om grootschalige winkelcentra met elkaar aan.

  lees meer
 • De brug tussen stad en zorg

  Auteur: Gideon Boie (01-12-2011) | Psychiatrische instellingen zijn vanouds vreemde lichamen die zich ophouden in de marge van het stedelijk leven. Vandaag hebben die instellingen baat bij integratie in dat stedelijk weefsel. De masterplannen van Sint-Norbertus (Duffel) en Dr. Guislain (Gent) zijn daarvan goede voorbeelden.

  lees meer
 • De nalatenschap van de Westhoek

  Auteurs: Tine Bulckaen, Maarten Liefooghe en Pieter Uyttenhove (01-12-2011) | Bijna honderd jaar geleden werd gekozen voor een idealiserende heropbouw van de dorpen en steden in de West-Vlaamse frontstreek. Vandaag worden lokale bestuurders met dat wat dubbelzinnig erfgoed geconfronteerd.

  lees meer
 • De relatiebeheerder op de wip

  Auteurs: Luc Lehouck, Sylvianne Van Butsele en Kathleen Vermeiren (01-12-2011) | Het departement RWO is recentelijk opnieuw geherstructureerd. Ten gevolge daarvan is ook het Atrium Lerend Netwerk van gemeenten en Vlaamse overheid aan hervorming toe.

  lees meer
 • Eén jaar meldingsplicht

  lees meer
 • Samen sterk

  Auteur: Marc Vanhee (01-12-2011) | Volgens plan komen er in de Noorderkempen tegen 2020 maar liefst 15.000 wooneenheden en 370 hectare bedrijventerreinen bij. Het provinciebestuur Antwerpen werkt samen met de gemeentebesturen aan een gebiedsgerichte visie op mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu.

  lees meer