Ruimte > Ruimte 12 > De brug tussen stad en zorg

Ruimte 12: De brug tussen stad en zorg


open pdf

Auteur: Gideon Boie (01-12-2011) | Psychiatrische instellingen zijn vanouds vreemde lichamen die zich ophouden in de marge van het stedelijk leven. Vandaag hebben die instellingen baat bij integratie in dat stedelijk weefsel. De masterplannen van Sint-Norbertus (Duffel) en Dr. Guislain (Gent) zijn daarvan goede voorbeelden.

Verhaal zkt. vertellersDe nalatenschap van de Westhoek