Ruimte > Ruimte 12 > De relatiebeheerder op de wip

Ruimte 12: De relatiebeheerder op de wip


open pdf

Auteurs: Luc Lehouck, Sylvianne Van Butsele en Kathleen Vermeiren (01-12-2011) | Het departement RWO is recentelijk opnieuw geherstructureerd. Ten gevolge daarvan is ook het Atrium Lerend Netwerk van gemeenten en Vlaamse overheid aan hervorming toe.

De nalatenschap van de WesthoekEén jaar meldingsplicht