Ruimte > Ruimte 12 > Samen sterk

Ruimte 12: Samen sterk


open pdf

Auteur: Marc Vanhee (01-12-2011) | Volgens plan komen er in de Noorderkempen tegen 2020 maar liefst 15.000 wooneenheden en 370 hectare bedrijventerreinen bij. Het provinciebestuur Antwerpen werkt samen met de gemeentebesturen aan een gebiedsgerichte visie op mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu.

Eén jaar meldingsplichtStrijd om de schaduw van het viaduct