Ruimte > Ruimte 13

Ruimte 13

Maart 2012
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  De lange aanloop naar de wet

  lees meer
 • België is helemaal geen nakomertje

  Auteur: Dirk Lindemans (01-03-2012) | De wet van 1962 is erg verdienstelijk geweest om de ideeën over ruimtelijke ordening te laten evolueren naar het ‘ordenen op basis van een visie op de ontwikkeling van het gehele land’. Al heeft het lang geduurd vooraleer die ideeën ook concreet en zichtbaar werden in de praktijk.

  lees meer
 • De juridische economie fnuikt de reële economie

  Auteurs: Joris Geens, Floris Sebreghts en Hugo Sebreghts (01-03-2012) | Het steeds zwaarder doorwegen van besluitvormingsparticipatie en privaat belang leidt tot verjuridisering van de stedenbouw. Dat is een zorgbarende ontwikkeling.

  lees meer
 • Een schizofrene wet

  Auteur: Jef Van den Broeck (01-03-2012) | Jef Van den Broeck pleit voor een fundamenteel onderscheid tussen ruimtelijk beleid aan de ene kant en (geïntegreerd) vergunningen- en handhavingsbeleid en claimbeleid aan de andere kant. Hij roept op tot het creëren van een geschikt en apart instrumentarium voor het realiseren van beide doelstellingen.

  lees meer
 • Geen schoonheidsprijs, wel een stap in de goede richting

  Auteur: Roger Liekens (01-03-2012) | Achttien jaar na de wet werd ook het laatste gewestplan goedgekeurd. Vrijwel onmiddellijk werden die plannen door het beleid weer uitgehold. Wat waren de sterke en zwakke punten van de gewestplannen. Een terugblik.

  lees meer
 • Kritische kanttekeningen

  Auteur: Kristiaan Borret (01-03-2012) | Waarom vieren we eigenlijk vijftig jaar wet op de Stedenbouw? Zouden we niet beter herdenken dat Victor Besme 150 jaar geleden het “Algemeen plan voor de uitbreiding en de verfraaiing van de Brusselse agglomeratie” (1862) opstelde? En dat tien jaar geleden het Witboek Stedenbeleid verscheen?

  lees meer
 • Naar één omgevingsvergunning

  Auteur: Luc Goedertier (01-03-2012) | De Vlaamse regering werkt aan de invoering van de omgevingsvergunning. Als die er komt, zullen bedrijven niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen, en hoeven ze voor één project niet langer bij verschillende overheden aan te kloppen.

  lees meer
 • Planning voorbij de welvaartsstaat

  Auteur: Tom Coppens (01-03-2012) | In de planning van de toekomst vervult de burgermaatschappij waarschijnlijk een belangrijke rol en speelt de overheid niet langer de hoofdrol. Het is een vorm van planning waarin kleinschaligheid, tijdelijkheid en geleidelijkheid weer een rol zullen spelen.

  lees meer
 • Wetgevend masochisme

  Auteur: Peter Renard (01-03-2012) | ‘Vereenvoudig de regels, haal alle bewust ingebouwde remmen op handhaving weg en geef de burger het signaal dat er tegen bouwovertredingen wordt opgetreden.’ Jan Van den Berghe, lid van de Hoge Raad voor de Justitie, over vijftig jaar handhavingsbeleid. En over de toekomst.

  lees meer