Ruimte > Ruimte 13 > Een schizofrene wet

Ruimte 13: Een schizofrene wet


open pdf

Auteur: Jef Van den Broeck (01-03-2012) | Jef Van den Broeck pleit voor een fundamenteel onderscheid tussen ruimtelijk beleid aan de ene kant en (geïntegreerd) vergunningen- en handhavingsbeleid en claimbeleid aan de andere kant. Hij roept op tot het creëren van een geschikt en apart instrumentarium voor het realiseren van beide doelstellingen.

De lange aanloop naar de wetGeen schoonheidsprijs, wel een stap in de goede richting