Ruimte > Ruimte 13 > Geen schoonheidsprijs, wel een stap in de goede richting

Ruimte 13: Geen schoonheidsprijs, wel een stap in de goede richting


open pdf

Auteur: Roger Liekens (01-03-2012) | Achttien jaar na de wet werd ook het laatste gewestplan goedgekeurd. Vrijwel onmiddellijk werden die plannen door het beleid weer uitgehold. Wat waren de sterke en zwakke punten van de gewestplannen. Een terugblik.

Een schizofrene wetKritische kanttekeningen