Ruimte > Ruimte 13 > Naar één omgevingsvergunning

Ruimte 13: Naar één omgevingsvergunning


open pdf

Auteur: Luc Goedertier (01-03-2012) | De Vlaamse regering werkt aan de invoering van de omgevingsvergunning. Als die er komt, zullen bedrijven niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen, en hoeven ze voor één project niet langer bij verschillende overheden aan te kloppen.

Kritische kanttekeningenPlanning voorbij de welvaartsstaat