Ruimte > Ruimte 14

Ruimte 14

Juni 2012
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Stadsrandbos Kortrijk: tussen ontwerp en onderzoek

  Auteurs: Veerle Cox en Elke Vanempten (01-06-2012) | In de Kortrijkse buitenwijk Marke moet een stadsrandbos komen. Een internationale workshop ging op zoek naar wat zo’n stadsrandbos in de 21ste eeuw dan wel betekent. Experts en leden van de dorpsraad werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan een reeks presentaties van de ontwerpers. Uiteindelijk werden drie bostypologieën naar voren geschoven.

  lees meer
 • Behoud door verandering

  Auteur: Peter Renard (01-06-2012) | De Westhoek maakt zich op voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Maar hoe er op ruimtelijk gebied met het erfgoed en het mooie landschap in de streek moet worden omgegaan, is nog niet duidelijk.

  lees meer
 • Kunst die het landschap bewerkt

  Auteur: Wapke Feenstra (01-06-2012) | De reis naar De Beste Plek is een project van de Friese kunstenares Wapke Feenstra. Het is een performatief event: het maakt ervaringen cultureel en actueel, en creëert ter plekke een ander beeld van de omgeving. Een nieuw landschap wordt gemaakt.

  lees meer
 • Schuivende natuur

  Auteur: Christophe Vandevoort (01-06-2012) | Om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, zal de landbouw volgens de Europese Unie efficiënter en duurzamer moeten produceren. Alleen met een geïntegreerde aanpak kunnen win-winsituaties ontstaan tussen duurzame landbouw, biodiversiteit en waterbeheer. Welke rol het Vlaams ruimtelijk beleid in deze transitie van de voedselproductieketen kan of moet spelen, is op dit moment nog niet zo duidelijk.

  lees meer
 • Tussen huiselijkheid en moderniteit

  Auteur: Els De Vos (01-06-2012) | De grootste verdienste van het middenveld van de jaren 1960-1970 (christelijke en socialistische arbeidersbeweging, Boerinnenbond…) was dat het zijn leden aanzette om doelbewust na te denken over hun woning. En hoewel hun adviezen niet altijd werden gevolgd, waren het toch de middenveldorganisaties die de weg bereidden naar een betere architectuur.

  lees meer
 • Vele kleintjes maken een groot

  Auteurs: Kirsten Bomans, Valerie Dewaelheyns, Elke Vanempten en Anna Verhoeve (01-06-2012) | Ondanks de wijdverbreide verstedelijking is ‘slechts’ 13 procent van de bodem bebouwd en dus nog altijd 87 procent van Vlaanderen ‘open’. Dat biedt mogelijkheden voor het beleid…

  lees meer
 • Verdamd maar niet verdoemd

  Auteurs: Enrique Aucha Gomez en Laura Nagels (01-06-2012) | Door de bouw van een stuwdam, bijna vijftig jaar geleden, is transport in de regio Afram erg moeilijk geworden. In hun scriptie doen Laura Nagels en Enrique Aucha Gomez voorstellen om de publieke ruimte en de infrastructuur te verbeteren. Met hun studie wonnen ze vorig jaar de door de VRP georganiseerde Afstudeerprijs.

  lees meer
 • Versnipperd Vlaanderen

  Auteurs: Kirsten Bomans, Barbara Tempels en Thomas Verbeek (01-06-2012) | De open ruimte binnen de Vlaamse Ruit is niet sterker verstedelijkt dan andere centrale delen van Vlaanderen, en zelfs minder sterk bebouwd en gefragmenteerd dan bijvoorbeeld de Zuiderkempen of de regio Kortrijk-Roeselare. Zo blijkt uit recent onderzoek.

  lees meer