Ruimte > Ruimte 14 > Behoud door verandering

Ruimte 14: Behoud door verandering


open pdf

Auteur: Peter Renard (01-06-2012) | De Westhoek maakt zich op voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Maar hoe er op ruimtelijk gebied met het erfgoed en het mooie landschap in de streek moet worden omgegaan, is nog niet duidelijk.

Wetgevend masochismeKunst die het landschap bewerkt