Ruimte > Ruimte 14 > Schuivende natuur

Ruimte 14: Schuivende natuur


open pdf

Auteur: Christophe Vandevoort (01-06-2012) | Om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, zal de landbouw volgens de Europese Unie efficiënter en duurzamer moeten produceren. Alleen met een geïntegreerde aanpak kunnen win-winsituaties ontstaan tussen duurzame landbouw, biodiversiteit en waterbeheer. Welke rol het Vlaams ruimtelijk beleid in deze transitie van de voedselproductieketen kan of moet spelen, is op dit moment nog niet zo duidelijk.

Kunst die het landschap bewerktStadsrandbos Kortrijk: tussen ontwerp en onderzoek