Ruimte > Ruimte 15

Ruimte 15

September 2012
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Een eeuwenoud recept

  Auteur: Peter Renard (01-09-2012) | ‘Vlaanderen moet een ander ruimtelijk beleid voeren naargelang van het gebied. We hebben behoefte aan een actieve overheid, een overheid die niet hiërarchisch denkt maar in dialoog met evenwaardige partijen een beleid uitstippelt.’ Dat zegt Joachim Declerck, die mee instond voor de Belgische bijdrage aan de Architectuur Biënnale in Venetië en ook spreker is op de Werelddag op 15 november in Mechelen.

  lees meer
 • De kracht van de basis

  Auteur: Peter Vermeulen (01-09-2012) | Op 15 november 2012 vindt in Mechelen de Werelddag van de Stedenbouw plaats. Het thema is: welke rol kunnen kleine, middelgrote en grote gemeenten spelen in de wenselijk geachte ruimtelijke transitie? Wat is met andere woorden de kracht van de basis? En hoe kan Vlaanderen die overgang maximaal ondersteunen? Wat betekent ‘Vlaanderen in actie’ voor ruimtelijke ordening?

  lees meer
 • De rekening volgt later

  Auteurs: Jens Aerts, Georges Allaert, Tom Coppens, Tom Dehaene, Stefan De Corte, Michaël Ryckewaert, Jan Schreurs, Hendrik Van Geel en Bas Van Heur (01-09-2012) | Geef gemeentebesturen voldoende geld voor het uitoefenen van hun nieuwe taken, zodat ze de nodige professionele kaders kunnen uitbouwen. En bevorder intergemeentelijke samenwerking, zodat kleinere gemeenten een stedenbouwkundig ambtenaar kunnen delen. De VRP formuleert alternatieven voor het voornemen van de Vlaamse overheid om de voorwaarden voor aanstelling van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren te versoepelen.

  lees meer
 • De voorstad groeit

  Auteurs: Kristiaan Borret en Bert Gellynck (01-09-2012) | De twintigste-eeuwse voorstad is de hippe binnenstad niet, maar het is ook geen saaie verkaveling. De hybride woonvorm die er mogelijk is, kan een belangrijke troef zijn voor stadsvernieuwing en opvang van de verwachte bevolkingsgroei.

  lees meer
 • Een dozijn voetbalvelden per dag

  Auteurs: Isabelle Loris en Wiet Vandaele (01-09-2012) | In Europa wordt jaarlijks duizend vierkante kilometer bebouwd - een oppervlakte ter grootte van Cyprus. Vlaanderen kende in 2011 de laagste toename van de bebouwing in tien jaar. Maar dan nog gaat het om een dozijn voetbalvelden per dag. Hoe kan de slimme transformatie uit het Groenboek voor het BeleidsplanRuimte daar verandering inbrengen?

  lees meer
 • Het Beleidsplan Ruimte is een coproductie

  Auteur: Wolfgang Vandevyvere (01-09-2012) | Gewest, provincies en gemeenten zijn gelijkwaardige partners bij het opstellen van het Beleidsplan Ruimte. Maar is er, bijvoorbeeld, ook een draagvlak om de financiering van gemeenten te heroverwegen?

  lees meer
 • Niet elke boom verbetert de luchtkwaliteit

  Auteurs: Stijn Janssen en Peter Vos (01-09-2012) | De boom is één van de symbolen van een gezonde en duurzame leefomgeving. Maar alvast in het geval van drukke binnenstedelijke ‘street canyons’ is het wetenschappelijk niet correct een bomenrij aan te planten om een lokaal luchtkwaliteitsprobleem aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

  lees meer
 • 't Stad is ook van de gevangenen

  Auteur: Gideon Boie (01-09-2012) | De Belgische gevangenissen worden – eindelijk – gemoderniseerd. Onlangs raakte bekend dat het nieuwe arresthuis van Antwerpen in Wilrijk zal worden gebouwd. Hoog tijd dus om lessen te trekken uit het (intussen afgeronde) ontwerpproces voor de gevangenissen in Beveren en Dendermonde. Want ondanks het uitgepuurde architectuurontwerp van Stéphane Beel zullen die gevangenissen al bij hun oplevering achterhaald zijn.

  lees meer