Ruimte > Ruimte 15 > De rekening volgt later

Ruimte 15: De rekening volgt later


open pdf

Auteurs: Jens Aerts, Georges Allaert, Tom Coppens, Tom Dehaene, Stefan De Corte, Michaël Ryckewaert, Jan Schreurs, Hendrik Van Geel en Bas Van Heur (01-09-2012) | Geef gemeentebesturen voldoende geld voor het uitoefenen van hun nieuwe taken, zodat ze de nodige professionele kaders kunnen uitbouwen. En bevorder intergemeentelijke samenwerking, zodat kleinere gemeenten een stedenbouwkundig ambtenaar kunnen delen. De VRP formuleert alternatieven voor het voornemen van de Vlaamse overheid om de voorwaarden voor aanstelling van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren te versoepelen.

De kracht van de basisDe voorstad groeit