Ruimte > Ruimte 15 > Een dozijn voetbalvelden per dag

Ruimte 15: Een dozijn voetbalvelden per dag


open pdf

Auteurs: Isabelle Loris en Wiet Vandaele (01-09-2012) | In Europa wordt jaarlijks duizend vierkante kilometer bebouwd - een oppervlakte ter grootte van Cyprus. Vlaanderen kende in 2011 de laagste toename van de bebouwing in tien jaar. Maar dan nog gaat het om een dozijn voetbalvelden per dag. Hoe kan de slimme transformatie uit het Groenboek voor het BeleidsplanRuimte daar verandering inbrengen?

De voorstad groeitEen eeuwenoud recept