Ruimte > Ruimte 15 > Een eeuwenoud recept

Ruimte 15: Een eeuwenoud recept


open pdf

Auteur: Peter Renard (01-09-2012) | ‘Vlaanderen moet een ander ruimtelijk beleid voeren naargelang van het gebied. We hebben behoefte aan een actieve overheid, een overheid die niet hiërarchisch denkt maar in dialoog met evenwaardige partijen een beleid uitstippelt.’ Dat zegt Joachim Declerck, die mee instond voor de Belgische bijdrage aan de Architectuur Biënnale in Venetië en ook spreker is op de Werelddag op 15 november in Mechelen.

Een dozijn voetbalvelden per dagHet Beleidsplan Ruimte is een coproductie