Ruimte > Ruimte 16

Ruimte 16

December 2012
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Infrastructuur creëert economie

  Auteur: Peter Renard (01-12-2012) | ‘Ervaring uitwisselen is een belangrijke vorm van samenwerking.’ Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen en de Nederlandse Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra over infrastructuur en samenwerking over de grens heen. In de eerste plaats in de Delta.

  lees meer
 • Een eeuwenoude grens verdwijnt niet zomaar

  Auteur: Janine Meijer (01-12-2012) | Ruimtelijke planning houdt niet op bij de landsgrenzen. Toch is er nog nauwelijks sprake van grensoverschrijdende samenwerking in Vlaanderen. De Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik moet daar verandering in brengen. Maar de opdracht is moeilijker dan gedacht.

  lees meer
 • Er zit vaart in de kanaalomgeving

  Auteur: Pieter Bekaert (01-12-2012) | Exact 150 jaar geleden zette het parlement het licht op groen voor het graven van een kanaal tussen Roeselare en de Leie. Die waterweg groeide snel uit tot de economische slagader van de regio. Tot vandaag is de impact van het kanaal op economie, mobiliteit, toerisme, recreatie, natuur en landschap in de regio erg groot.

  lees meer
 • In de pen. Versnippering: proces of toestand

  Auteurs: Kirsten Bomans, Barbara Tempels en Thomas Verbeek (01-12-2012) | In Ruimte 15 verscheen een reactie van Hans Van Hoof op het artikel 'Versnipperd Vlaanderen' in Ruimte 14. Met dit weerwoord willen de auteurs graag hun standpunt verder verduidelijken. Daarmee is het debat, alvast in Ruimte, voorlopig gesloten.

  lees meer
 • Met beide voeten in de Europese modder

  Auteur: Janine Meijer (01-12-2012) | De aanleg van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop moet na 170 jaar een einde maken aan de willekeur waarmee de grens tussen Belgisch en Nederland Limburg is getrokken. Maar omdat de gronden vanwege de economische neergang niet verkocht raken, dreigt het kwetsbare evenwicht van belangenuitruil te worden verstoord. Toch blijven de betrokken partners optimistisch gestemd.

  lees meer
 • Ruimtelijke planning 2.0

  Auteurs: Alain Tack en Peter Vanden Abeele (01-12-2012) | De nieuwe sociale media dringen almaar dieper door in ons dagelijks leven en bepalen in steeds sterkere mate hoe we denken, ons gedragen en met elkaar omgaan. Niemand kan er nog om heen, ook niet de ruimtelijk planner, architect of stedenbouwkundige.

  lees meer
 • Schaarste is een ongeziene rijkdom

  Auteurs: Björn Bracke, Seppe De Blust en Clenn Kustermans (01-12-2012) | Elk jaar sturen verschillende beroepsorganisaties voor ruimtelijke planning (ISOCARP, IFHP, ECTP-CEU, AESOP) jonge professionals naar de ’European Urban Summer School’. Aan de Universiteit van Westminster (Londen) bogen die zich deze zomer tien dagen lang over de toekomst van ontwerp en planning in tijden van schaarste. Seppe De Blust was erbij aanwezig.

  lees meer
 • Uit de ban van de ring

  Auteur: Peter Vermeulen (01-12-2012) | Het overkappen van de Antwerpse Ring kan de problemen van slechte luchtkwaliteit en geluidshinder helpen oplossen. Dat blijkt uit een in het voorjaar in opdracht van het stadsbestuur gemaakte studie. Peter Vermeulen ontwikkelde een nieuw concept voor overkapping dat naar eigen zeggen een oplossing aanreikt voor de mobiliteitsoverlast en de milieuproblemen, én kansen biedt voor boeiende stadsontwikkeling.

  lees meer