Ruimte > Ruimte 16 > In de pen. Versnippering: proces of toestand

Ruimte 16: In de pen. Versnippering: proces of toestand


open pdf

Auteurs: Kirsten Bomans, Barbara Tempels en Thomas Verbeek (01-12-2012) | In Ruimte 15 verscheen een reactie van Hans Van Hoof op het artikel 'Versnipperd Vlaanderen' in Ruimte 14. Met dit weerwoord willen de auteurs graag hun standpunt verder verduidelijken. Daarmee is het debat, alvast in Ruimte, voorlopig gesloten.

Er zit vaart in de kanaalomgevingInfrastructuur creëert economie