Ruimte > Ruimte 17

Ruimte 17

Maart 2013
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Gipsstort wordt groene oase

  Auteur: Janine Meijer (01-03-2013) | De immense gipsberg van Zelzate wordt omgetoverd tot een park met zonnepanelen, dat vierduizend gezinnen van energie zal voorzien. Een zwaar vervuild terrein wordt zo herschapen in een groene oase. Mooier kan bijna niet, zou je denken. Toch krijgt het project ook kritiek en wordt de investeerders verweten dat ze overheidssubsidies gebruiken om winst te maken.

  lees meer
 • Agglomeratie 2.0

  Auteur: Han van de Wetering (01-03-2013) | Voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling moeten verkeer en stedenbouw nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Met de Agglomeratieprogramma’s is in Zwitserland daarvoor een efficiënt plannings- en sturingsinstrument ontwikkeld, waar België een voorbeeld aan kan nemen.

  lees meer
 • Als wij het niet doen, wie dan wel?

  Auteur: Joris Willems (01-03-2013) | In 2010 geleden kwamen 200.000 mensen om het leven bij een zware aardbeving in Haïti. Nog eens anderhalf miljoen Haïtianen was in geen tijd dakloos. Joris Willems bericht over de wederopbouw.

  lees meer
 • De moeilijke zoektocht naar natuur

  Auteurs: Stijn Vanderheiden, Jana Van Hoyweghen en Astrid Van Vosselen (01-03-2013) | Net zoals voor de ontwikkeling van andere havengebieden in Vlaanderen is er voor de Gentse Kanaalzone een strategisch plan opgesteld. In dat plan gaan economie, natuur en leefbaarheid samen.

  lees meer
 • Het roer moest om

  Auteur: Peter Renard (01-03-2013) | Het Project Gentse Kanaalzone wordt als een voorbeeld van geïntegreerd gebiedsgericht beleid beschouwd. Maar waarom is dat zo’n waardevol project en proces geweest? Op deze vraag wordt in dit themanummer uitgebreid ingegaan, en dat vanuit verschillende oogpunten.

  lees meer
 • Het werk moet nog beginnen

  Auteur: Gideon Boie (01-03-2013) | Limburg wil een Provinciaal Bouwmeester aanstellen. Veel hangt af van de keuze van de juiste persoon. De Provinciaal Bouwmeester moet een professional zijn, die op onafhankelijke wijze adviseert over de architecturale en ruimtelijke kwaliteit van de Limburgse leefomgeving.

  lees meer
 • Je kunt altijd tot een oplossing komen

  Auteur: Janine Meijer (01-03-2013) | Vlaanderen moet leren omgaan met de realiteit. ‘Overal wonen mensen dicht bij de industrie. Bewoners en bedrijven moeten overleggen en constructief samenwerken. Er bestaat in deze geen zwart én wit. Je kunt altijd tot een oplossing komen.’ Dat zegt Roger De Croock, voormalig voorzitter van de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen.

  lees meer
 • Pauzelandschap en stadsontwikkeling

  Auteur: Bart Bomas (01-03-2013) | Sinds het uitbreken van de economische crisis staat tijdelijk ruimtegebruik weer sterk in de belangstelling. In en om steden ontstaan vrijvallende ruimtes ‘zonder programma’ (‘terrains vagues’). Gebieden die na het wegvallen van de alledaagse dynamiek in een ‘tussentijd’ geraken, in afwachting van een nieuwe fase.

  lees meer
 • Verbinden in plaats van scheiden

  Auteurs: Jef Van den Broeck en Leen Van Nieuwerburgh (01-03-2013) | In het Gentse havengebied bevinden er zich verschillende dorpen en woonkernen. De bewoners worden er geconfronteerd met aanzienlijke visuele hinder, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Bedoeling van de koppelingsgebieden is de kanaaldorpen leefbaar te houden, ook als de haven nog uitbreidt.

  lees meer
 • Vlaanderen is één reconversiegebied

  Auteur: Peter Renard (01-03-2013) | Met pilootprojecten op het gebied van wonen en woonzorg en met het Labo Ruimte wordt ook na het symposium ‘Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen’ (8 januari 2013 ll.) via ontwerpend onderzoek over de reconversie van de Vlaamse ruimte nagedacht. Intussen wordt ook aan het Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geschreven.

  lees meer
 • We hadden het gevoel te worden platgewalst

  Auteur: Janine Meijer (01-03-2013) | ‘Sommige bewoners wilden tot radicale actie overgaan en bedrijven platleggen. Maar wij hebben de confrontatie altijd vermeden, omdat je daar weinig mee bereikt.’ De bewoners van de kanaaldorpen kregen mondjesmaat inspraak in de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone.

  lees meer