Ruimte > Ruimte 17 > Verbinden in plaats van scheiden

Ruimte 17: Verbinden in plaats van scheiden


open pdf

Auteurs: Jef Van den Broeck en Leen Van Nieuwerburgh (01-03-2013) | In het Gentse havengebied bevinden er zich verschillende dorpen en woonkernen. De bewoners worden er geconfronteerd met aanzienlijke visuele hinder, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Bedoeling van de koppelingsgebieden is de kanaaldorpen leefbaar te houden, ook als de haven nog uitbreidt.

Pauzelandschap en stadsontwikkelingVlaanderen is één reconversiegebied