Ruimte > Ruimte 17 > Vlaanderen is één reconversiegebied

Ruimte 17: Vlaanderen is één reconversiegebied


open pdf

Auteur: Peter Renard (01-03-2013) | Met pilootprojecten op het gebied van wonen en woonzorg en met het Labo Ruimte wordt ook na het symposium ‘Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen’ (8 januari 2013 ll.) via ontwerpend onderzoek over de reconversie van de Vlaamse ruimte nagedacht. Intussen wordt ook aan het Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geschreven.

Verbinden in plaats van scheidenWe hadden het gevoel te worden platgewalst