Ruimte > Ruimte 18

Ruimte 18

Juni 2013
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Van autonoom dorp naar woondorp

  Auteur: Peter Renard (01-06-2013) | ‘Dorpen hebben zich ontwikkeld van een wereld op zich tot plekken om te wonen in een groter geheel. Belangrijk is dat de bewoners dat proces van identiteitsverandering kunnen volgen en niet bij elke verandering in een kramp schieten en naar vroeger teruggrijpen, maar zich op hun toekomst kunnen oriënteren.’ Dat zegt sociaal geograaf Frans Thissen.

  lees meer
 • En het dorp zal duren

  Auteurs: Danielle Bakovens, Francis Beosiere, Julie Dalle, Luk De Jonghe, Karin Gijsen, Mieke Paelinck, Sylvianne Van Butsele en Dirk Van Wassenhoeve (01-06-2013) | Hoe gaan kleine dorpen om met hun landelijkheid? Wat is de visie van de gemeenten op hun landschap, welke potenties zien ze in de open ruimte, wat willen ze doen met hun dorpskern, wat willen ze behouden en hoe pakken ze dat aan? Aan de hand van de praktijk in vijf gemeenten, verspreid over heel Vlaanderen, zetten we het ruimtelijk ordeningsbeleid en de initiatieven van goed bestuurde landelijke gemeenten in de kijker.

  lees meer
 • Gegevensverzameling op niveau van het dorp

  Auteurs: Sylvie Dewart en Davy Goethals (01-06-2013) | De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde een methode om de contouren van de dorpskernen te actualiseren. Daardoor kan een representatiever beeld worden gegeven van, bijvoorbeeld, het aantal huishoudens, bewoners, bedrijven of voorzieningen in een dorp, en dat los van verspreide bebouwing of administratieve grenzen.

  lees meer
 • Meer bouwen op minder ruimte

  Auteur: Peter Vermeulen (01-06-2013) | Bij het opstellen van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt er voor gepleit Vlaanderen ‘ruimteneutraal’ te ontwikkelen. Bundeling van wonen en voorzieningen is de enige mogelijkheid om zowel de open ruimte te bewaren (ruimteneutraal ontwikkelen) als de mobiliteit onder controle te houden.

  lees meer
 • Ontwerp op maat van het dorp

  Auteurs: Filip Buysse, Frédéric Rasier en Peter Vanden Abeele (01-03-2013)| Vlaanderen mag dan al sterk verstedelijkt zijn, het nederzettingspatroon is er nog altijd grotendeels dorps. Vlaanderen telt 308 gemeenten. De gemiddelde gemeente heeft ongeveer 20.000 inwoners en bestaat uit verschillende deelgemeenten. Het aantal kleine kernen in Vlaanderen is dus groot. Die kleine dorpen staan voor een aantal nieuwe ruimtelijke uitdagingen. En toch resulteren vele courante ontwerpopdrachten nog steeds in het nonchalant verder breien aan het dorp. Drie cases van Maat-ontwerpers leveren voortschrijdend inzicht over ontwerpen in en bouwen aan het kleine, Vlaamse dorp.

  lees meer
 • Pleidooi voor een dorpenbeleid

  Auteur: Karel Lhermitte (01-06-2013) | Waarom doen we in Vlaanderen, uitzonderingen niet te na gesproken, zo weinig met de positieve elementen van dorpen? Dorpsontwikkeling moet hoog op de agenda. De stedenbouwkundige dimensie vormt de basis.

  lees meer
 • Pomp zuurstof in het dorp

  Auteur: Janine Meijer (01-06-2013) | Dorpen kampen vaak met een identiteitsprobleem. De bewonerssamenstelling is veranderd, de sociale cohesie is minder sterk geworden en voorzieningen, zoals de bakkerij en het bankfiliaal, zijn weggetrokken. Om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden, moeten de bewoners inspraak krijgen inhet beleid zodat de betrokkenheid vergroot. Luc Joos van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werkte samen met zijn team een methode uit die in<br /> heel Vlaanderen succesvol is.

  lees meer
 • Stimuleer ruimtelijk zelfbeheer

  Auteurs: Oswald Devisch en Sarah Martens (01-06-2013) | Vlaanderen vergrijst, vergroent, verkleurt, verarmt, verrijkt. Dat vraagt om nieuwe vormen van solidariteit - tussen jong en oud, tussen rijk en arm, tussen nieuwkomers en oudgedienden, tussen zorgvragers en actievelingen. Het dorp kan daarbij een belangrijke rol spelen. Op zoek naar instrumenten voor ruimtelijke capaciteitsopbouw.

  lees meer
 • Weten wat je wilt

  Auteurs: Tom Coppens, Joris Voets en Elisabet Wymeersch (01-06-2013) | Een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) moet vooraf goed uitmaken welke rol ze wil vervullen. Wat de beste invulling of beste mix is, hangt nauw samen met de lokale, politieke en maatschappelijke, context. Met het oog op die invulling kunnen samenstelling, functioneren, alsmede de relatie met politiek en diensten effectiever en strategischer worden afgelijnd. Zo blijkt uit een in opdracht van de VRP uitgevoerde studie.

  lees meer
 • Wonen in een dorp

  Auteur: Bern Paret (01-06-2013) | Ook in de Westhoek ondergaan dorpen veranderingen. Nieuwe woningen en functies beïnvloeden er het straatbeeld. Er is sprake van vergrijzing, ontgroening en een dalende woningbezetting. En er zijn nieuwe uitdagingen zoals de gevolgen van de klimaatverandering en de behoefte aan meer duurzame energiebronnen.

  lees meer
 • Wonen met winst

  Auteurs: Joachim Declerck, Stefan Devoldere en Michael Ryckewaert (01-06-2013) | Vijf ontwerpteams hebben de afgelopen maanden potentieel en randvoorwaarden van de Pilootprojecten Wonen van de Vlaams Bouwmeester geformuleerd. Dat ontwerpend onderzoek heeft bewust geen kant-en-klare ontwerpen opgeleverd – waarvoor de werken als het ware morgen kunnen worden opgestart. Wel is een aantal denksporen ontwikkeld: op welk soort plekken in Vlaanderen kunnen we op welke manier en met welke partners innoverende woonprojecten realiseren? Met die denksporen kunnen lokale besturen, privépartners en ambitieuze bouwheren aan de slag. Tot eind juli kunnen ze zich aanmelden om één van de vijf pilootprojecten te realiseren.

  lees meer