Ruimte > Ruimte 18 > Meer bouwen op minder ruimte

Ruimte 18: Meer bouwen op minder ruimte


open pdf

Auteur: Peter Vermeulen (01-06-2013) | Bij het opstellen van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt er voor gepleit Vlaanderen ‘ruimteneutraal’ te ontwikkelen. Bundeling van wonen en voorzieningen is de enige mogelijkheid om zowel de open ruimte te bewaren (ruimteneutraal ontwikkelen) als de mobiliteit onder controle te houden.

Gegevensverzameling op niveau van het dorpOntwerp op maat van het dorp