Ruimte > Ruimte 18 > Ontwerp op maat van het dorp

Ruimte 18: Ontwerp op maat van het dorp


open pdf

Auteurs: Filip Buysse, Frédéric Rasier en Peter Vanden Abeele (01-03-2013)| Vlaanderen mag dan al sterk verstedelijkt zijn, het nederzettingspatroon is er nog altijd grotendeels dorps. Vlaanderen telt 308 gemeenten. De gemiddelde gemeente heeft ongeveer 20.000 inwoners en bestaat uit verschillende deelgemeenten. Het aantal kleine kernen in Vlaanderen is dus groot. Die kleine dorpen staan voor een aantal nieuwe ruimtelijke uitdagingen. En toch resulteren vele courante ontwerpopdrachten nog steeds in het nonchalant verder breien aan het dorp. Drie cases van Maat-ontwerpers leveren voortschrijdend inzicht over ontwerpen in en bouwen aan het kleine, Vlaamse dorp.

Meer bouwen op minder ruimtePleidooi voor een dorpenbeleid