Ruimte > Ruimte 18 > Pleidooi voor een dorpenbeleid

Ruimte 18: Pleidooi voor een dorpenbeleid


open pdf

Auteur: Karel Lhermitte (01-06-2013) | Waarom doen we in Vlaanderen, uitzonderingen niet te na gesproken, zo weinig met de positieve elementen van dorpen? Dorpsontwikkeling moet hoog op de agenda. De stedenbouwkundige dimensie vormt de basis.

Ontwerp op maat van het dorpPomp zuurstof in het dorp