Ruimte > Ruimte 18 > Stimuleer ruimtelijk zelfbeheer

Ruimte 18: Stimuleer ruimtelijk zelfbeheer


open pdf

Auteurs: Oswald Devisch en Sarah Martens (01-06-2013) | Vlaanderen vergrijst, vergroent, verkleurt, verarmt, verrijkt. Dat vraagt om nieuwe vormen van solidariteit - tussen jong en oud, tussen rijk en arm, tussen nieuwkomers en oudgedienden, tussen zorgvragers en actievelingen. Het dorp kan daarbij een belangrijke rol spelen. Op zoek naar instrumenten voor ruimtelijke capaciteitsopbouw.

Pomp zuurstof in het dorpVan autonoom dorp naar woondorp