Ruimte > Ruimte 18 > Weten wat je wilt

Ruimte 18: Weten wat je wilt


open pdf

Auteurs: Tom Coppens, Joris Voets en Elisabet Wymeersch (01-06-2013) | Een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) moet vooraf goed uitmaken welke rol ze wil vervullen. Wat de beste invulling of beste mix is, hangt nauw samen met de lokale, politieke en maatschappelijke, context. Met het oog op die invulling kunnen samenstelling, functioneren, alsmede de relatie met politiek en diensten effectiever en strategischer worden afgelijnd. Zo blijkt uit een in opdracht van de VRP uitgevoerde studie.

Van autonoom dorp naar woondorpWonen in een dorp