Ruimte > Ruimte 18 > Wonen met winst

Ruimte 18: Wonen met winst


open pdf

Auteurs: Joachim Declerck, Stefan Devoldere en Michael Ryckewaert (01-06-2013) | Vijf ontwerpteams hebben de afgelopen maanden potentieel en randvoorwaarden van de Pilootprojecten Wonen van de Vlaams Bouwmeester geformuleerd. Dat ontwerpend onderzoek heeft bewust geen kant-en-klare ontwerpen opgeleverd – waarvoor de werken als het ware morgen kunnen worden opgestart. Wel is een aantal denksporen ontwikkeld: op welk soort plekken in Vlaanderen kunnen we op welke manier en met welke partners innoverende woonprojecten realiseren? Met die denksporen kunnen lokale besturen, privépartners en ambitieuze bouwheren aan de slag. Tot eind juli kunnen ze zich aanmelden om één van de vijf pilootprojecten te realiseren.

Wonen in een dorpBergingssite voor radioactief afval wordt landschapspark