Ruimte > Ruimte 19 > Het Masterplan Lillo

Ruimte 19: Het Masterplan Lillo


open pdf

Auteur: David Verhoestraete (01-09-2013) | In 2009 schreef de stad Antwerpen een wedstrijd uit voor de opmaak van een masterplan voor Lillo. De directe aanleiding van de wedstrijd was de geplande verhoging van de rivierdijk langs de Schelde in het kader van de Sigmawerken. De dijkwerken zouden een ingrijpend effect hebben op het functioneren van Lillo omdat de karakteristieke kwaliteiten van het dorp, zoals de kleinschaligheid, de visuele relatie met de Schelde en de aanwezigheid van een getijdenhaven, dreigden te verdwijnen. De wedstrijd werd gewonnen door het ontwerpbureau CLUSTER i.s.m. Grontmij. De ontwerpers dienden een plan in dat een zware ruimtelijke uitdaging – de vereiste dijkwerken – wist om te buigen tot een situatie met nieuwe troeven voor het historische garnizoensplaatsje. Het leverde hen niet alleen de provinciale architectuurprijs van Antwerpen 2010 op, in 2012 werd hun ontwerp ook bedacht met een bijzondere vermelding in het kader van de 'European Urban and Regional Planning Award'.

Bergingssite voor radioactief afval wordt landschapsparkIBA Parkstad - under construction