Ruimte > Ruimte 19 > Kan een RUP strategisch zijn

Ruimte 19: Kan een RUP strategisch zijn


open pdf

Auteur: Marjolijn Claeys (01-09-2013) | ‘Kan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan strategisch zijn?’ Dat was de centrale vraag in het onderzoek dat Marjolijn Claeys voerde naar de rol die het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zou kunnen spelen in een meer strategische en op realisatie gerichte planning. Deze zoektocht kaderde binnen het debat over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de ambitie die daarin is verwoord. Door haar onderzoek naar het RUP kwam Claeys tot de conclusie dat het een illusie is te denken dat het RUP, zoals we dat vandaag kennen, een echt strategisch instrument kan worden.

IBA Parkstad - under constructionKlimaatateliers als instrument voor ruimtelijk beleid