Ruimte > Ruimte 19 > Klimaatateliers als instrument voor ruimtelijk beleid

Ruimte 19: Klimaatateliers als instrument voor ruimtelijk beleid


open pdf

Auteurs: Kirsten Bomans, Ingrid Coninx, Marten Dugernier en Jan Zaman (01-09-2013) | Klimaatverandering zal ook in Vlaanderen de samenleving voor grote problemen stellen. Maar hoe komen we tot een klimaatbestendig Vlaanderen? Ruimtelijke ordening en ruimtegebruik kunnen daarin een cruciale rol spelen. In 2011 schreef het toenmalig Departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, het huidige Ruimte Vlaanderen) een studieopdracht uit om mogelijke strategieën uit te werken voor een ruimtelijk beleid dat bijdraagt tot een klimaatbestendig Vlaanderen.